Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter
Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter
Tin tức

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Điều chỉnh nhiệt độ chính xác 99,9%, dễ dàng điều khiển, tiết kiệm điện năng. Tủ đông Darling sử dụng công nghệ Eco Smart trên bảng cảm ứng thông minh.

❆ Tính năng đông cứng, cấp đông mềm và giữ mát
 Nhiệt độ ngăn đông: -16oC ~ -30oC, dễ dàng đông cứng cũng như bảo quản thực phẩm trong thời gian dài.

 Nhiệt độ ngăn mát: 0oC ~ +10oC, có thể sử dụng như ngăn mềm nhiệt độ: +10oC ~ -15oC, hoặc cấp đông mềm từ -1oC ~ -15oC tùy vào số lượng thực phẩm cần bảo quản.

 


Copyright © 2022 DARLING VIETNAM
Chat với chúng tôi !