Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter
Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter
Tin tức

Tủ đông thông minh Darling - Smart Inverter

12-12-2018
Tủ đông thông minh với công nghệ Ecosmart có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 10 đến -30 độ C với độ chính xác đến 99.9% so với điều khiển cơ thông thường


Copyright © 2018 DARLING VIETNAM
Chat với chúng tôi !