Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling

Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling

Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling

Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling

Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling
Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling
Tin tức

Hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling

02-05-2019
Video hướng dẫn sử dụng tủ đông thông minh Darling với bảng điều khiển nhiệt độ Ecosmart dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ chính xác đến 99.9% chỉ bằng cách chạm nhẹ.


Copyright © 2018 DARLING VIETNAM
Chat với chúng tôi !