Nhà phân phối Darling Việt Nam

Nhà phân phối Darling Việt Nam

Nhà phân phối Darling Việt Nam

Nhà phân phối Darling Việt Nam

Nhà phân phối Darling Việt Nam
Nhà phân phối Darling Việt Nam
Giới thiệu

Nhà phân phối

26-12-2017
DARLING hiện đã xây dựng hệ thống các nhà phân phối, đại lý và mạng lưới bán lẻ trực tuyến phủ khắp các tỉnh thành cả nước. Trong đó thị trường miền nam chiếm hơn 60% thị phần của DARLING. Cùng với chất lượng sản phẩm và uy tín trên thương trường nhiều năm qua.

DARLING hiện đã xây dựng hệ thống các nhà phân phối, đại lý và mạng lưới bán lẻ trực tuyến phủ khắp các tỉnh thành cả nước. Trong đó thị trường miền nam chiếm hơn 60% thị phần của DARLING. Cùng với chất lượng sản phẩm và uy tín trên thương trường nhiều năm qua.


Thông tin khác

Copyright © 2018 DARLING VIETNAM
Chat với chúng tôi !