Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam

Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam

Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam

Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam

Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam
Điều khoản bảo hành Darling Việt Nam
Bảo hành

Điều khoản bảo hành

Các sản phẩm DARLING và INTERNATIONAL STREAMLINE của Công Ty DARLING được bảo hành trên toàn quốc theo thời gian quy định của từng sản phẩm.

 

 

 

 

cham soc khach hang

Các sản phẩm DARLING và INTERNATIONAL STREAMLINE của Công Ty DARLING được bảo hành trên toàn quốc theo thời gian quy định của từng sản phẩm.

Nếu bạn đã đạt đủ điều kiện để bảo hành trong chính sách bảo hành khi đó bạn có thể liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng qua số 0909 54 00 57 và cung cấp các thông tin sau để được hướng dẫn bảo hành sản phẩm nhé.

* Các thông tin cần cung cấp:

  • Tên sản phẩm
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Model sản phẩm
  • Số seri sản phẩm
  • Phiếu bảo hành

Copyright © 2022 DARLING VIETNAM
Chat với chúng tôi !